ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ א - דין דיין ודיון
שנה תשסב
קטגוריות משפטי ארץ א - דין דיין ודיון, הסמיכה והיכולת לדון לאחר ביטולה, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה, ערכאות