ישיבה אורות שאול
כתב העת פתוחי חותם ב
שנה תשסו
קטגוריות לך לך - וירא - חיי שרה (יב-כה), פיתוחי חותם ב