ישיבה צהר
כתב העת צהר כז
שנה תשסז
קטגוריות צהר כז, כסלו תשסז, לפני עיוור לא תיתן מכשול, יחסי דתיים חילוניים