ישיבה צהר
כתב העת צהר לז
קטגוריות צהר לו ב, יחסי דתיים חילוניים, מלוכה ושלטון, דילמות וקונפליקטים