ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ו
שנה תשסח
קטגוריות גלגול שבועה ושבועה על קרקע, חמדת הארץ ו, תשסח, פרק שביעי שבועות, פרק ראשון קידושין