ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יב
שנה תשע
קטגוריות אבני משפט יב, תשע, פרק תשיעי בבא בתרא, מתנת שכיב מרע ומצוה לקיים דברי המת, פרק ראשון גיטין