ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו יב
שנה תשמז
קטגוריות כתלנו יב, מתנת שכיב מרע ומצוה לקיים דברי המת, פרק תשיעי בבא בתרא