ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 126
שנה תשן
קטגוריות עלון שבות 126, כללי, הסמיכה והיכולת לדון לאחר ביטולה, פרק ראשון סנהדרין