ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 126
שנה תשן
קטגוריות עלון שבות 126, ברירה, דישה, טחינה, סחיטה וחליבה, כללי, פרק שביעי שבת