ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 149
שנה תשנז
קטגוריות עלון שבות 149, לך לך - וירא - חיי שרה (יב-כה), מידות מוסר נפש ועבודה