ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 153
שנה תשנט
קטגוריות עלון שבות 153, פרק חמישי שבועות, פרק רביעי בבא מציעא, כללי