ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 165
שנה תשסו
קטגוריות עלון שבות 165, איסור והיתר, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד.