ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 167
שנה תשסז
קטגוריות עלון שבות 167, שבת, הרב קוק, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש