ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 169
קטגוריות עלון שבות 169, פרק ראשון קידושין, פרק רביעי כתובות