ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים טו
שנה תשסב
קטגוריות עלון שבות בוגרים טו, קנייני משיכה והגבהה, פרקים רביעי - שביעי בבא בתרא, פרק ראשון קידושין