ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים יט
שנה תשסד
קטגוריות עלון שבות בוגרים יט, תפילה