ישיבה עתניאל
כתב העת גולות ה
שנה תשנז
קטגוריות גולות ה, תשנז, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, פרק ראשון סנהדרין