ישיבה איתמר
כתב העת הכי אתמר א
שנה תשסז
קטגוריות הכי אתמר א, העוסק במצוה פטור מן המצוה, פרק שני סוכה