ישיבה איתמר
כתב העת הכי אתמר ב
שנה תשסז
קטגוריות הכי אתמר ב, פרק שישי בבא קמא, קידוש השם ויהרג ואל יעבור, נזיקין