ישיבה איתמר
כתב העת הכי אתמר ה
שנה תשעא
קטגוריות הכי אתמר ה, פרק ראשון בבא בתרא, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה