ישיבה עתניאל
כתב העת גולות יג
שנה תשסד
קטגוריות גולות יג, תשסד, אגדה, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש