ישיבה חיספין
כתב העת קול ברמה כג
שנה תשסה
קטגוריות קול ברמה כג, תשסה, הסמיכה והיכולת לדון לאחר ביטולה, פרק ראשון סנהדרין, מספר הדיינים