ישיבה עתניאל
כתב העת גולות ה
שנה תשנז
קטגוריות גולות ה, תשנז, הסמיכה והיכולת לדון לאחר ביטולה, פרק ראשון סנהדרין, מספר הדיינים