ישיבה קרית שמונה
כתב העת מאורות אמנה ה
שנה תשסא
קטגוריות מאורות אמנה ה, פרק ראשון בבא מציעא, שבועת מודה במקצת והילך, שבועת עד אחד