ישיבה רמת גן
כתב העת פרי עץ הגן ג
שנה תשסב
קטגוריות פרי עץ הגן ב, פרק שני כתובות, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, דיינים