ישיבה שעלבים
כתב העת שעלי דעת א
שנה תשלב
קטגוריות שעלי דעת א, הצלת נפשות, רודף בא במחתרת ודחיית נפש מפני נפש