ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו יד
שנה תשנב
קטגוריות כתלנו יד, שליחות ותנאי, קנייני כסף וחליפין, פרק ראשון קידושין