ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון כט
שנה תשנח
קטגוריות אורות עציון כט, צדקה, פרק ראשון בבא בתרא