ישיבה שעלבים
כתב העת שעלי דעת ד
שנה תשמו
קטגוריות שעלי דעת ד, פרק ראשון כתובות, רוב - באיסור, בממון ובנפשות