ישיבה רמת גן
כתב העת פרי עץ הגן ג
שנה תשסב
קטגוריות פרי עץ הגן ב, גיטין, כוחם של חכמים להתיר ולהפקיע - איסורים, קידושין וממונות, פרק ראשון כתובות