ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון כ
שנה תשנא
קטגוריות אורות עציון כ; תשנא, פרק שביעי בבא קמא, גניבה וגזילה