ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון כח
שנה תשנח
קטגוריות אורות עציון כח, תשנח, פרק שלישי גיטין, פרק שביעי בבא קמא