ישיבה קרית שמונה
כתב העת מאורות אמנה ז
שנה תשסד
קטגוריות מאורות אמנה ז, רוב - באיסור, בממון ובנפשות, פרק שני בבא בתרא, חזקה