ישיבה קרית שמונה
כתב העת מאורות אמנה ג
שנה תשס
קטגוריות מאורות אמנה ג, פרק תשיעי בבא קמא, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה, גרמא וגרמי