ישיבה שעלבים
כתב העת שעלי דעת א
שנה תשלב
קטגוריות שעלי דעת א, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, פרק ראשון בבא בתרא