ישיבה חיספין
כתב העת קול ברמה טו
שנה תשנה
קטגוריות קול ברמה טו, פרק שלישי בבא קמא, עביד איניש דינא לנפשיה