ישיבה קרית שמונה
כתב העת מאורות אמנה ה
שנה תשסא
קטגוריות מאורות אמנה ה, קנייני כסף וחליפין, פרק רביעי בבא מציעא, קנייני משיכה והגבהה