ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון יז
שנה תשן
קטגוריות אורות עציון יז, תשן, פרק שני בבא מציעא, כיבוד הורים, תלמוד תורה