ישיבה חיספין
כתב העת קול ברמה כב
שנה תשסב
קטגוריות קול ברמה כב, תשסב, פרק שני בבא בתרא, רוב - באיסור, בממון ובנפשות