ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון יב
שנה תשמז
קטגוריות אורות עציון יב, תשמז, בונה, סותר, מכה בפטיש ומחתך, פרק שביעי שבת, פרק יב שבת