ישיבה ירוחם
כתב העת מישרים א
שנה תשסב
קטגוריות מישרים א, תשסב, קניין אגב, פרק ראשון קידושין