ישיבה בית אל
כתב העת מאבני המקום יד
שנה תשסג
קטגוריות מאבני המקום יד, פרק שישי חולין, פרק שמיני בבא קמא, כללי