ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון כט
שנה תשנח
קטגוריות אורות עציון כט, פרק שלישי בבא בתרא, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין