ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון כד
שנה תשנד
קטגוריות אורות עציון כד, חשמל וחיישנים אלקטרוניים בשבת, תקנות, כללי