ישיבה הכותל
כתב העת כתלנו ט-י
שנה תשלז
קטגוריות כתלנו הכותל, עדות שבטלה מקצתה ונמצא אחד מהם קרוב או פסול, פרק ראשון מכות