ישיבה בית אל
כתב העת מאבני המקום יג
שנה תשסא
קטגוריות מאבני המקום יג, תענית, תפילה וקריאת שמע