ישיבה חיספין
כתב העת קול ברמה ה
שנה תשנא
קטגוריות קול ברמה ה, פרק ראשון בבא מציעא, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, פרק שלישי בבא בתרא