ישיבה אור עציון
כתב העת אורות עציון כד
שנה תשנד
קטגוריות אורות עציון כד, חזרה מקניין ומהסכמה לקנות ומי שפרע, פרק יא נדרים, פרק שביעי בבא קמא