ישיבה רמת גן
כתב העת פרי עץ הגן א
שנה תשנח
קטגוריות פרי עץ הגן א, עד אחד באיסורים, בממונות ובדבר שבערווה, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה, פרק שלישי סנהדרין