ישיבה איתמר
כתב העת הכי אתמר ה
שנה תשעא
קטגוריות הכי אתמר ה, תרי ותרי - ספק הנוצר מעדויות סותרות, פרק שלישי בבא בתרא, פרק שביעי שבועות